Переходи на О!

Переверни устройство
в вертикальное положение

Переходи на О!

«О!го которул» тарифтери

ПЕРЕХОДИ НА О! 95

Жогорку ылдамдыктагы интернет-топтом
10 ГБ
Түйүнүндөн тышкары мүнөттөрдүн топтому
5 мүн
+ О! түйүнүндө акысыз чалуулар жана SMS
95valuta

ПЕРЕХОДИ НА О! 135

Жогорку ылдамдыктагы интернет-топтом
16 ГБ
Түйүнүндөн тышкары мүнөттөрдүн топтому
15 мүн
+ О! түйүнүндө акысыз чалуулар жана SMS
135valuta

ПЕРЕХОДИ НА О! Студент+

Жогорку ылдамдыктагы интернет-топтом
+Акысыз Instagram, WhatsApp жана Telegram
16 ГБ
Түйүнүндөн тышкары мүнөттөрдүн топтому
0 мүн
+ О! түйүнүндө акысыз чалуулар жана SMS
85valuta

«О!го которул + TV» тарифтери

ПЕРЕХОДИ НА О! Light
+ TV Базовый

Жогорку ылдамдыктагы интернет-топтом
10 ГБ
ТВ-каналы
40 канал
Түйүнүндөн тышкары мүнөттөрдүн топтому
5 мүн
+ О! түйүнүндө акысыз чалуулар жана SMS
115valuta

ПЕРЕХОДИ НА О! ЧЕКСИЗ
+ TV Стандарт + О!Кино

Жогорку ылдамдыктагы интернет-топтом
ЧЕКСИЗ
ТВ-каналы
100 канал
Түйүнүндөн тышкары мүнөттөрдүн топтому
30 мүн
+ О! түйүнүндө акысыз чалуулар жана SMS
195valuta

ПЕРЕХОДИ НА О! ЧЕКСИЗ
+ TV Премиум + О!Кино Премиум

Жогорку ылдамдыктагы интернет-топтом
ЧЕКСИЗ
ТВ-каналдар
140 канал
Түйүнүндөн тышкары мүнөттөрдүн топтому
60 мүн
+ О! түйүнүндө акысыз чалуулар жана SMS
285valuta

Мүнөттөрдү гигабайтарга
алмаштыр

Түйүндөн тышкары керексиз мүнөттөрдүн ордуна мурункудан да көбүрөөк
жогорку ылдамдыктагы интернетке ээ болосуз!
5
Түйүнүндөн тышкары мүнөт
1
гигабайт
15
Түйүнүндөн тышкары мүнөт
3
гигабайт
20
Түйүнүндөн тышкары мүнөт
4
гигабайт
Кененирээк
«Өзгөрүшүбүз керек!» акциясы АКЫСЫЗ көрсөтүлөт!